Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o.
Jána Hollého 5
917 01 Trnava
Slovak Republic
Tel.:+421 33 2420080
e-mail:ivstt@ivstt.sk
Map